Với 25 nhân viên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và lắp đặt thang máy thang cuốn.

Thiên Đạt trở thành nhà phân phối chính thức vể sản xuất, cung cấp, lắp đặt, bảo trì thang khách, thang cuốn thang tải của nhiều hãng sản xuất thông qua hợp đồng thỏa thuận giữa đôi bên.

Thiên Đạt từng bước xuất khẩu ủy thác cho các công ty trên toàn quốc, được lắp ráp và sử dụng trong nước. Từ bước đầu gia công phần cơ, đến nay đã có thể xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh.

Thiên Đạt sản xuất được 5000 cái thang máy chiếm 75% số lượng thang máy sản xuất trên cả nước. Để làm được điều đó, với số lượng nhân viên khoảng 2.000 người, Công ty đang sở hữu 01 nhà máy ở quận Tân Phú, TP.HCM với diện tích nhà xưởng là 5.000 m2.

Hiện tại Thiên Đạt cũng có định hướng phát triển thị trường nước ngoài, tiếp sau những thành công tại thị trường trong nước.