Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị tự động, thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng chuyên dụng và phụ tùng thay thế.

Bảo trì, sửa chữa, thay mới, di dời, đại tu.... các loại thang máy, bao gồm:

  • THANG CUỐN
  • THANG MÁY GIA ĐÌNH
  • THANG MÁY TẢI KHÁCH
  • THANG MÁY TẢI HÀNG
  • THANG MÁY QUAN SÁT
  • THANG MÁY TẢI Ô TÔ
  • THANG MÁY TẢI THỰC PHẨM
  • THANG MÁY LỒNG KÍNH